Voice of Fear พิชิต ‘เสียงแห่งความกลัว’

ความกลัวเป็นอารมณ์ตามธรรมชาติที่ประกอบสร้างจากการตอบสนองทางชีวเคมีที่เป็นสากลบวกกับการตอบสนองทางอารมณ์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล โคเรย์ วิลก์ส นักจิตวิทยาคลินิกเสนอว่า ความกลัวที่ขัดขวางการลองทำสิ่งใหม่มี 4 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่ ความกลัวความล้มเหลว ความกลัวการล้อเลียน ความกลัวความไม่แน่นอน และความกลัวความสำเร็จ เราอาจเผชิญความกลัวหลากหลายรูปแบบ แต่ก็มีหลายวิธีที่จะรับมือไม่ให้ความกลัวครอบงำและเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน .  ความกลัวเป็นอารมณ์อันทรงพลังตามธรรมชาติและสัญชาตญาณ งานวิจัยด้านจิตวิทยาเผยว่าความกลัวเกี่ยวข้องกับการตอบสนองทางชีวเคมีที่เป็นสากลกับการตอบสนองทางอารมณ์ของปัจเจก ความกลัวเตือนให้เราตระหนักถึงสิ่งที่อันตรายหรือแนวโน้มที่เราอาจถูกทำร้าย ไม่ว่าจะเป็นภัยทางร่างกายหรือจิตใจ ทว่าหลายครั้งเราไม่กล้าทำอะไร ไม่กล้าเสี่ยงเพราะกลัว […]

“อ่านมนุษย์” หนังสือมีชีวิต ที่ช่วยสร้างความเข้าใจให้สังคมด้วย “การฟัง”

“อ่านมนุษย์” โดยธนาคารจิตอาสา และความสุขประเทศไทย เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มารับฟังกันอย่างเปิดใจและไร้อคติ เปรียบเรื่องราวชีวิตของปัจเจก ผู้เป็นสมาชิกตัวเล็ก ๆ ในสังคม ให้เป็นหนังสือเล่มหนึ่ง และให้คนทั่วไปได้ลองเปิดหู เปิดใจ และเปิดอ่าน (รับฟัง) เรื่องราวเหล่านั้น เพื่อทำความเข้าใจ รู้สึก และเรียนรู้ชีวิตของมนุษย์ กิจกรรมอ่านมนุษย์ครั้งล่าสุด จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 […]

Taming the Voice of Judgement กล่อมเสียงตัดสิน ได้ยินเสียงภายในของตัวเอง

การโทษคนอื่น (projection) เป็นกระบวนการทางจิตใจในสมองที่มนุษย์มีมาแต่กำเนิด ในกระบวนการตัดสินมีพลวัตหลายประการให้เราขบคิดและลองวิเคราะห์ตัวเองว่าเรากำลังตัดสินอย่างไรและเพราะอะไร ก่อนจะตัดสินใครหรืออะไร การมีสติ ลองมองในมุมคนอื่น ทบทวนตัวเองและหาข้อมูลเพิ่มเติมเป็นกระบวนการที่จะช่วยยั้งไม่ให้เราด่วนสรุป เมื่อเราตัดสินคนรอบข้างไม่ว่าจะในทางบวกหรือลบ เรากำลังยัดเยียดตัวตนบางส่วนของเราให้คนอื่น เราจะหลงลืมรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับคนคนนั้นว่าเขาเป็นคนอย่างไร กำลังพูดอะไร และสถานการณ์เดียวกันจากมุมมองของเขาเป็นอย่างไร . การโทษคนอื่น (projection) เป็นกระบวนการหนึ่งของจิตสำนึกของมนุษย์ที่เราซัดทอดมุมมองต่อชีวิตของเราไปให้ผู้อื่น ไม่ว่าเราจะคาดเดาไปในทางบวกหรือลบ กระบวนการนี้ก็คล้ายคลึงกัน เราเห็นโลกผ่านเลนส์เฉพาะตัวซึ่งติดตัวมาแต่เกิด […]

Oneness and Empathy เป็นหนึ่งเดียวกันได้เพราะเข้าถึงใจอีกดวง

ความเป็นหนึ่งเดียว (oneness) คือความรู้สึกล่วงพ้น เป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาล และเชื่อมโยงกับทุกอย่างในเอกภพ  แม้จะมีศัพท์ที่ใช้เรียกแตกต่างกัน แทบทุกศาสนามีแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับความเป็นหนึ่งเดียว การเข้าถึงใจ (empathy) เป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่จะช่วยให้เราเชื่อมโยงกับผู้คนและเข้าใกล้ความเป็นหนึ่งเดียวมากยิ่งขึ้น ความเป็นหนึ่งเดียว (oneness) คือความรู้สึกล่วงพ้นและเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาล เข้าใจว่าทุกชีวิตคือส่วนหนึ่งของเราที่ยืดขยายออกไป เมื่อคุณสัมผัสถึงความเป็นหนึ่งเดียว คุณจะรู้สึกเชื่อมโยงกับทุกอย่างในเอกภพและรู้สึกมีตัวตนในทุกระดับ . พูดอีกอย่างคือ คุณรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับสรรพสิ่งเพราะความตระหนักรู้และเข้าใจว่าที่สุดแล้วเราเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาล ความเข้าใจและประสบการณ์ของเราเป็นการแสดงเจตจำนงของจิตสำนึกเดียวกัน และการลดละความเป็นปัจเจกนิยมและวัตถุนิยมจะนำไปสู่สิ่งที่ดีกว่า . […]

Voice of Criticism สยบเสียงตำหนิข้างใน สร้างแรงใจจากโลกข้างนอก

การตำหนิตัวเองเป็นกลไกการป้องกันตัวเองประเภทหนึ่งซึ่งคุ้มครองเราจากอารมณ์ไม่พึงปรารถนา โดยเฉพาะความอับอาย คนที่มีเสียงตำหนิภายในรุนแรงส่วนใหญ่มักไม่เห็นคุณค่าของความสำเร็จและรู้สึกว่าความสำเร็จของพวกเขาเกิดจากโชคบันดาลและไม่ใช่ของจริง ทางออกจากวังวนโบยตีตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่ามีหลายวิธี เช่น การรู้เท่าทันเสียงตำหนิ การยืนยันกับตัวเองในเชิงบวก การสร้างเสียงภายในเพื่อการเติบโต หรือการหาแรงจูงใจที่เหนือจากตนเอง ฉันแก่เกินไป อ้วนเกินไป ขี้เกียจเกินไป เป็นพ่อแม่ที่ไม่ดี เป็นลูกที่แย่ ไม่รู้เหนือรู้ใต้ ทำอะไรไม่รู้จักคิดหน้าคิดหลัง ทำอย่างไรก็ไม่ดีพอ . การเข้มงวดกวดขันกับตัวเอง โดยเฉพาะในยามที่เรากำลังหลงทิศผิดทางสามารถทำให้เราแกร่งขึ้นได้ แต่ถ้าเราไม่สามารถสยบเสียงในหัวให้เงียบลงได้ มันอาจจำกัดศักยภาพของเรา […]

ปลูกฝังใจให้เหนือข้อจำกัดร่างกายด้วยสายสัมพันธ์ของครอบครัว

บุญรอด อารีย์วงษ์ คือยูทูบเบอร์อารมณ์ดี ที่ถึงแม้จะเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว แต่เขาไม่ยอมให้ร่างกายมาเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิต พลังรักและแรงสนับสนุนจากแม่ลัดดาและทุกคนในครอบครัว คือสิ่งสำคัญที่ทำให้บุญรอดเดินมาได้ไกลอย่างในทุกวันนี้ แม่ลัดดาเชื่อว่าครอบครัวคือขุมพลังแห่งความมั่นใจ และครอบครัวต้องให้การสนับสนุนทุกอย่างที่บุญรอดเลือก การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เกิดขึ้นภายในครอบครัว และครอบครัวอารีย์วงษ์ก็ให้ความสำคัญกับการพูดคุยและรับฟังซึ่งกันและกันเป็นอย่างมาก  เดือนสิงหาคม พ.ศ.2535 ครอบครัว “อารีย์วงษ์” ได้ต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัวอย่างชื่นมื่น ทว่า 3 เดือนหลังจากนั้น พวกเขาค้นพบว่าสมาชิกใหม่ตัวน้อยป่วยด้วยโรคมะเร็งตับ ต้องทำการรักษาด้วยการให้คีโม จนกระทั่งอาการเริ่มดีขึ้น […]

กิจกรรมอ่านมนุษย์ 17 ธ.ค. 65

ความสุขเกิดเมื่อมี “ความเข้าใจ” เมื่อ เรา – เข้าใจ – เขา เมื่อ เขา – เข้าใจ – เรา เมื่อ เรา – เข้าใจ -ตัวเราเอง . มาหัดฝึกปล่อยวางอคติ ไม่ด่วนตัดสิน […]

“เฌอเอม – ชญาธนุส” เมื่อคนสวยไม่ใช่นางฟ้า แต่เป็นคนธรรมดาที่มีหมวกหลายใบ

เฌอเอม – ชญาธนุส ศรทัตต์ มิสแกรนด์ลำพูน 2023 แจ้งเกิดจากเวทีการประกวดนางงามเมื่อ 2 ปีก่อน และผันตัวเป็นนักกิจกรรมทางการเมือง เฌอเอมมองว่า การเป็นคนสวยทำให้เธอมีอาชีพและตำแหน่งนางงาม การเป็นบุคคลสาธารณะคืองานอย่างหนึ่ง และนอกแสงสปอตไลต์ เธอก็คือคนธรรมดา ตัวตนอีกมุมหนึ่งของเฌอเอม คือโอตาคุผู้คลั่งไคล้การ์ตูนและเกมออนไลน์ ซึ่งการ์ตูนก็เป็นกำลังใจสำคัญในการก้าวข้ามปัญหาต่างๆ ในชีวิตของเธอ เป้าหมายหลักของเฌอเอมในการประกวดมิสแกรนด์ 2023 คือการทำภารกิจในชีวิตให้สำเร็จ […]

เสวนาอ่านมนุษย์ : ความผิดพลาด การยอมรับ บทเรียนชีวิต

ถอดความงานเสวนากิจกรรมอ่านมนุษย์ วันที่ 21 ตุลาคม 2565 ภายในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 27 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จัดโดยธนาคารจิตอาสา ความสุขประเทศไทย ร่วมกับสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผู้เข้าร่วมเสวนา อ.โชติศักย์ กิจพรยงพันธ์ หัวหน้าโครงการอ่านมนุษย์ คุณดีน วรเชษฐ์ หนังสือมนุษย์ […]

เสวนาอ่านมนุษย์ : เพศ ความหลากหลาย ยิ่งต่างกันมากเท่าไร ยิ่งตีตรากันมากขึ้น

สรุปประเด็นเสวนากิจกรรมอ่านมนุษย์ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 65 ณ งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 27 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ หัวหน้าโครงการอ่านมนุษย์ อ.โชติศักย์ กิจพรยงพันธ์, ตัวแทนหนังสือมนุษย์  คุณพีร์ ณัชชาพร และคุณชมพิ้งค์ จิรภัทร, ตัวแทนคนอ่านหนังสือมนุษย์ คุณแอน […]