อ่านมนุษย์ x ฟังสร้างสุข “ต่างวัยไม่ต่างกัน”

โครงการอ่านมนุษย์ร่วมกับงานฟังสร้างสุข โดยความสุขประเทศไทยและธนาคารจิตอาสาซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญชวนพวกเรา ที่ต่างวัย ต่างฐานะ อาชีพและประสบการณ์ มาเรียนรู้ก้าวข้ามอคติ และการตัดสินผ่านงานอ่านมนุษย์ “ต่างวัยไม่ต่างกัน”

งานนี้ผู้เข้าร่วมจะได้เป็นทั้งผู้อ่าน และหนังสือมนุษย์แล้วได้มีโอกาสเล่าและรับฟังเรื่องราวของหนังสือมนุษย์ เพื่อสร้างความเข้าอกเข้าใจกันระหว่างความแตกต่าง ภาพจำภายนอกที่มีต่อคนที่แตกต่างกันในเรื่องของวัยและประสบการณ์ พร้อมกับได้เรียนรู้ทักษะการฟังที่ช่วยดูแลความสัมพันธ์และการเข้าใจผู้อื่นได้มากขึ้น

วัน-เวลา และสถานที่

วันเสาร์ที่ 22 เม.ย. 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. บ้านพักกรุงเทพคริสเตียน ศาลาแดง

รับผู้เข้าร่วมจำนวนจำกัด 30 คน