อ่านมนุษย์ x ฟังสร้างสุข เดือนกรกฎาคม 2566

เรามักจะถูกตัดสินภายใน 7 วินาแรกเมื่อเจอกันการแต่งตัว ท่าทาง และการกระทำที่เราเห็นคนๆ นึงเพียงแค่ลักษณะภายนอก ที่ตาเราเห็น ได้มอง ได้อ่านผ่านเฟซบุ้ค อินสตาแกรม ทวิตเตอร์ หรือตัวเป็นๆ และมีอคติ เช่น คนๆ นั้น ทำสีผมแดงฉาด เจาะจมูก ต้อง ก้าวร้าวเป็นแน่!คนๆ นั้นโพสต์แต่การเมือง ขออันเฟรนด์ดีกว่า!คนเหล่านี้ที่เราเห็น […]

อ่านมนุษย์ x ฟังสร้างสุข “งานที่เห็น vs. ตัวตนที่เป็น”

โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วก่อให้เกิดอาชีพใหม่ๆ นับไม่ถ้วน ต่างกับอดีตที่ผ่านมามาก แต่ถึงจะมีอาชีพที่หลากหลายขึ้นแล้ว แต่เราจะมีภาพจำ หรือความเชื่อเกี่ยวกับอาชีพนั้นๆ พ่วงมาด้วยเสมอ มันเริ่มขึ้นแทบจะตั้งแต่การเรียนมัธยมต่างสาย เรียนมหาวิทยาลัยต่างคณะ ต่างสาขา สังคมไทยของเราก็มักมีความเชื่อยึดติดว่าคนเรียนสาขานี้ ก็คงมีนิสัยแบบนี้ หรือมีชีวิตอย่างนี้แบบนั้น ส่วนความจริงนั้นเป็นอย่างไร? สังคมเราจะเข้าใจเขาแต่ละคนที่มีงานแตกต่างจากกันมากได้ไหม? . โครงการอ่านมนุษย์ร่วมกับงานฟังสร้างสุข โดยความสุขประเทศไทยและธนาคารจิตอาสาซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญชวนพวกเรา ที่ต่างฐานะ […]

อ่านมนุษย์ x ฟังสร้างสุข “ต่างวัยไม่ต่างกัน”

โครงการอ่านมนุษย์ร่วมกับงานฟังสร้างสุข โดยความสุขประเทศไทยและธนาคารจิตอาสาซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญชวนพวกเรา ที่ต่างวัย ต่างฐานะ อาชีพและประสบการณ์ มาเรียนรู้ก้าวข้ามอคติ และการตัดสินผ่านงานอ่านมนุษย์ “ต่างวัยไม่ต่างกัน” งานนี้ผู้เข้าร่วมจะได้เป็นทั้งผู้อ่าน และหนังสือมนุษย์แล้วได้มีโอกาสเล่าและรับฟังเรื่องราวของหนังสือมนุษย์ เพื่อสร้างความเข้าอกเข้าใจกันระหว่างความแตกต่าง ภาพจำภายนอกที่มีต่อคนที่แตกต่างกันในเรื่องของวัยและประสบการณ์ พร้อมกับได้เรียนรู้ทักษะการฟังที่ช่วยดูแลความสัมพันธ์และการเข้าใจผู้อื่นได้มากขึ้น วัน-เวลา และสถานที่ วันเสาร์ที่ 22 เม.ย. 2566 […]

รับสมัครคนอ่าน

คนพิการ, ประชากรข้ามชาติ, ผู้สูงอายุ, คนไร้บ้าน, ผู้ต้องขังหญิง, มุสลิม, แรงงานนอกระบบ, ผู้มีปัญหาสถานะบุคคล และ LGBTq+ ไม่ว่าจะนิยามความหลากหลายของผู้คนอย่างไร เราเป็นมนุษย์คนหนึ่ง กิจกรรม “อ่านมนุษย์” ร่วมกับ สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สำนัก 9) สสส. ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเป็น “คนอ่านหนังสือมนุษย์” ในงานประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ […]

กิจกรรมอ่านมนุษย์ 17 ธ.ค. 65

ความสุขเกิดเมื่อมี “ความเข้าใจ” เมื่อ เรา – เข้าใจ – เขา เมื่อ เขา – เข้าใจ – เรา เมื่อ เรา – เข้าใจ -ตัวเราเอง . มาหัดฝึกปล่อยวางอคติ ไม่ด่วนตัดสิน […]