รับสมัครคนอ่าน

คนพิการ, ประชากรข้ามชาติ, ผู้สูงอายุ, คนไร้บ้าน, ผู้ต้องขังหญิง, มุสลิม, แรงงานนอกระบบ, ผู้มีปัญหาสถานะบุคคล และ LGBTq+ ไม่ว่าจะนิยามความหลากหลายของผู้คนอย่างไร เราเป็นมนุษย์คนหนึ่ง กิจกรรม “อ่านมนุษย์” ร่วมกับ สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สำนัก 9) สสส. ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเป็น “คนอ่านหนังสือมนุษย์” ในงานประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ […]

กิจกรรมอ่านมนุษย์ 17 ธ.ค. 65

ความสุขเกิดเมื่อมี “ความเข้าใจ” เมื่อ เรา – เข้าใจ – เขา เมื่อ เขา – เข้าใจ – เรา เมื่อ เรา – เข้าใจ -ตัวเราเอง . มาหัดฝึกปล่อยวางอคติ ไม่ด่วนตัดสิน […]