อ่านมนุษย์ x ฟังสร้างสุข “งานที่เห็น vs. ตัวตนที่เป็น”

โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วก่อให้เกิดอาชีพใหม่ๆ นับไม่ถ้วน ต่างกับอดีตที่ผ่านมามาก แต่ถึงจะมีอาชีพที่หลากหลายขึ้นแล้ว แต่เราจะมีภาพจำ หรือความเชื่อเกี่ยวกับอาชีพนั้นๆ พ่วงมาด้วยเสมอ มันเริ่มขึ้นแทบจะตั้งแต่การเรียนมัธยมต่างสาย เรียนมหาวิทยาลัยต่างคณะ ต่างสาขา สังคมไทยของเราก็มักมีความเชื่อยึดติดว่าคนเรียนสาขานี้ ก็คงมีนิสัยแบบนี้ หรือมีชีวิตอย่างนี้แบบนั้น ส่วนความจริงนั้นเป็นอย่างไร? สังคมเราจะเข้าใจเขาแต่ละคนที่มีงานแตกต่างจากกันมากได้ไหม?

.

โครงการอ่านมนุษย์ร่วมกับงานฟังสร้างสุข โดยความสุขประเทศไทยและธนาคารจิตอาสาซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญชวนพวกเรา ที่ต่างฐานะ อาชีพและประสบการณ์ มาเรียนรู้การก้าวข้ามอคติ และเท่าทันการตัดสิน ในงานอ่านมนุษย์ ตอน “งานที่เห็น vs. ตัวตนที่เป็น” 

.

ในงานนี้ คุณจะได้เป็นทั้งผู้อ่าน และหนังสือมนุษย์ คุณจะได้โอกาสเล่าเรื่องของคุณ และรับฟังเรื่องของหนังสือมนุษย์ เพื่อสร้างความเข้าอกเข้าใจกัน ก้าวข้ามภาพจำภายนอกที่มีต่อคนที่แตกต่างกันทั้งวัยและประสบการณ์ พร้อมกับคุณจะได้เรียนรู้ทักษะการฟังที่ช่วยดูแลความสัมพันธ์และการเข้าใจผู้อื่นได้มากขึ้น

สำหรับกิจกรรมนี้ ขอให้คุณมาตรงเวลาและอยู่จนจบกิจกรรม เพื่อประโยชน์ร่วมกันของทุกคน แม้ว่าคุณจะได้รับการตอบรับการเข้าร่วม แต่หากคุณมาถึงเมื่อเริ่มกระบวนการไปแล้ว โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้คุณเข้าร่วมกิจกรรม