แนวทางการจัดกิจกรรมอ่านมนุษย์

แนวทางจัดกิจกรรมอ่านมนุษย์มี 6 ขั้นตอนสำคัญ เรามั่นใจว่าคุณจะสร้างสรรค์ขึ้นเองได้ 1. เป้าหมาย : สู่ความเข้าอกเข้าใจกัน​ กิจกรรมอ่านมนุษย์ต้องการสร้างความเห็นอกเห็นใจผู้ที่สังคมตัดสินเหมารวม ด้วยการให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีประสบการณ์ตรง เกิดความเข้าใจในความแตกต่าง เท่าทันความเชื่อยึดติดและก้าวข้ามอคติในใจ ผ่านการสนทนาและรับฟังกันอย่างเพื่อนมนุษย์ 2. ผู้จัด : ทีมงานหลักและภารกิจ ทีมสถานที่ มองหาสถานที่จัดกิจกรรม ที่มีพื้นที่สำหรับหนังสือมนุษย์และคนอ่านพูดคุยกันและมีความเป็นส่วนตัวตามสมควร เสียงสนทนาแต่ละคู่ไม่รบกวนกัน มีพื้นที่สำหรับปฐมนิเทศ […]