อ่านมนุษย์ x ฟังสร้างสุข “งานที่เห็น vs. ตัวตนที่เป็น”

โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วก่อให้เกิดอาชีพใหม่ๆ นับไม่ถ้วน ต่างกับอดีตที่ผ่านมามาก แต่ถึงจะมีอาชีพที่หลากหลายขึ้นแล้ว แต่เราจะมีภาพจำ หรือความเชื่อเกี่ยวกับอาชีพนั้นๆ พ่วงมาด้วยเสมอ มันเริ่มขึ้นแทบจะตั้งแต่การเรียนมัธยมต่างสาย เรียนมหาวิทยาลัยต่างคณะ ต่างสาขา สังคมไทยของเราก็มักมีความเชื่อยึดติดว่าคนเรียนสาขานี้ ก็คงมีนิสัยแบบนี้ หรือมีชีวิตอย่างนี้แบบนั้น ส่วนความจริงนั้นเป็นอย่างไร? สังคมเราจะเข้าใจเขาแต่ละคนที่มีงานแตกต่างจากกันมากได้ไหม? . โครงการอ่านมนุษย์ร่วมกับงานฟังสร้างสุข โดยความสุขประเทศไทยและธนาคารจิตอาสาซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญชวนพวกเรา ที่ต่างฐานะ […]

รับสมัครคนอ่าน

คนพิการ, ประชากรข้ามชาติ, ผู้สูงอายุ, คนไร้บ้าน, ผู้ต้องขังหญิง, มุสลิม, แรงงานนอกระบบ, ผู้มีปัญหาสถานะบุคคล และ LGBTq+ ไม่ว่าจะนิยามความหลากหลายของผู้คนอย่างไร เราเป็นมนุษย์คนหนึ่ง กิจกรรม “อ่านมนุษย์” ร่วมกับ สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สำนัก 9) สสส. ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเป็น “คนอ่านหนังสือมนุษย์” ในงานประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ […]