รับสมัครคนอ่าน

คนพิการ, ประชากรข้ามชาติ, ผู้สูงอายุ, คนไร้บ้าน, ผู้ต้องขังหญิง, มุสลิม, แรงงานนอกระบบ, ผู้มีปัญหาสถานะบุคคล และ LGBTq+

ไม่ว่าจะนิยามความหลากหลายของผู้คนอย่างไร เราเป็นมนุษย์คนหนึ่ง

กิจกรรม “อ่านมนุษย์” ร่วมกับ สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สำนัก 9) สสส.

ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเป็น “คนอ่านหนังสือมนุษย์” ในงานประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน : ประชากรกลุ่มเฉพาะ ครั้งที่ 2

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566
ห้อง Sapphire 106
อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

สมัครเป็นคนอ่านได้ที่ลิงก์ด้านล่าง

รอบที่หนึ่ง 13.30 น. https://forms.gle/ArLpexhvKkskfdhK7

รอบที่สอง 15.30 น. https://forms.gle/o4uRhKoiT5ExQi7t8