กิจกรรมอ่านมนุษย์ 17 ธ.ค. 65

ความสุขเกิดเมื่อมี “ความเข้าใจ”

เมื่อ เรา – เข้าใจ – เขา

เมื่อ เขา – เข้าใจ – เรา

เมื่อ เรา – เข้าใจ -ตัวเราเอง

.

มาหัดฝึกปล่อยวางอคติ

ไม่ด่วนตัดสิน

ฟังให้เข้าใจคนอื่น

ฟังเสียงของตัวเองให้เข้าใจตัวเอง

.

ไม่ตัดสินหนังสือจากหน้าปก

ไม่ตัดสินคนอื่นจากภายนอก

โครงการ “อ่านมนุษย์” ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ชวนคุณมาเป็น #หนังสือมนุษย์ และ คนอ่านหนังสือ ในงาน “Bankok for all กรุงเทพเพื่อทุกคน”

.

งานนี้พิเศษกว่าครั้งไหนๆ เพราะคุณจะได้เป็นหนังสือมนุษย์สลับกับการเป็นคนอ่านหนังสือ

.

เสาร์ที่ 17 ธันวาคมนี้ ที่ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

.

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม

1 Fatimah Tatamnuk
2 กฤษณา อิ่มแย้ม
3 กวินทิพย์ คงดี
4 กิตติ มีชัยเขตต์
5 คนิษฐ์ กองทอง
6 เจษฎาพร สิงห์ชา
7 ชนนิกานต์ โภชนกิจ
8 ชนิกานต์ อดุลยพันธ์
9 ฐญามน คุณัญญาวาณิช
10 ณัฐกฤตา ฉัตรนันทคุณ
11 ณัฐพร ละครไชย
12 ธนวรรณ คงเกิด
13 ธโนภาส วรรณวโรทร
14 นวคุณ พจน์ชพรกุล
15 นันทิวัน ร้อยกอง
16 ปริศนา ขันแก้ว
17 ปรียาภรณ์-ธนังเลิศมาลัย
18 พิมพ์นารา อนุชิตธนานันท์
19 ภณิดา ตั้งวิญญู
20 รัตนพล เจริญวัฒนเมธานนท์
21 ลินน์ดา เจริญวราภิวัฒน์
22 วราพรรณ เพ็ญแสง
23 วันฟ้างาม คำมุงคุณ
24 สรตนัย หมวกแก้ว
25 สิรภพ โชคเศรษฐกิจ
26 สุดารัตน์ จานเมือง
27 สุธาสินี เจริญวราภิวัฒน์
28 อดิเรก แก่นโน
29 อริยา เล็กบาง
30 อลิษา รุจิวิพัฒน์
31 อานันท์ ฉันทันต์
32 อาภารัตน์ อ๊อกกังวาล
33 ฮายาตี บินดอเล๊าะ

สนใจสมัครเลย รับจำนวนจำกัด 30 ท่านเท่านั้น สมัครได้ที่นี่